AAC

Do naszej szkoły uczęszczają dzieci i młodzież niemówiąca, użytkownicy wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się (AAC).