Arteterapia

Podczas zajęć uczniowie rozwijają się poprzez różne formy sztuki: śpiew, taniec, grę na instrumentach perkusyjnych, różnego rodzaju prace plastyczno- techniczne. Uczestnicy nie muszą posiadać zdolności artystycznych. Działania artystyczne są swobodnie ukierunkowywane przez prowadzącego, który wykorzystuje spontaniczne reakcje oraz potrzeby ucznia. Arteterapia pomaga dzieciom lepiej zrozumieć siebie oraz naturę swoich problemów. Prowadzi to do pozytywnej zmiany w postrzeganiu siebie, podnosi samoocenę i rozwija umiejętności interpersonalne.