Biofeedback

Biofeedback to  metoda  ucząca efektywnego zarządzania pracą własnego mózgu, pomagająca wypracować umiejętność kontrolowania układu nerwowego, owocująca poprawą koncentracji i lepszym samopoczuciem. Treningi polegają na kontrolowaniu przebiegu gry komputerowej przy pomocy własnego mózgu.  Ćwicząc kontrolę nad własnym ciałem trenujący uczy się świadomej relaksacji, panowania nad emocjami i radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Treningi biofeedback znajdują zastosowanie w redukowaniu objawów zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), zespołu Aspergera, dysleksji, zaburzeń koncentracji uwagi (ADD). Metoda biofeedback jest całkowicie bezpieczna i nieinwazyjna.