Metody pracy w placówce

Dogoterapia

Metoda Dobrego Startu

Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

Klasa

Oddział przedszkolny

1A

1B

2A

2B

2C

2D

2DP

3B

3C/4C

4A

4B/5B/6B

4D

5A/6A/7A

6BP

6C

6CP

6DP

6E

7BP

7C/8C

8A

8B

8BP

8CP

8E

Wychowawca

Karolina Jężak

Justyna Srebrzyńska-Mędra

Magdalena Kacprzak-Mnich

Anna Gizicka-Fila

Małgorzata Bielecka

Monika Towarek

Izabela Frączkiewicz

Ewa Lindebny

Anna Mrozek

Iwona Ciura

Tomasz Barański

Aldona Klecha

Renata Kondeja

Zdzisława Stus

Małgorzata Połeć-Ziętek

Monika Samelska

Agnieszka Knysak

Joanna Pałys

Anna Kocik

Anna Wolska

Paweł Podsiadło

Danuta Majewska

Bożena Wilfort

Marzena Elertowicz

Artur Janas

Renata Malczewska

Wychowawca wspomagający

Monika Towarek

Agnieszka Grad

Katarzyna Mazur

Anna Gizicka-Fila

Marzena Elertowicz

Karolina Jężak

Justyna Srebrzyńska-Mędra

Bożena Wilfort

Anna Kocik

Anna Głowacka

Danuta Majewska

Agnieszka Kalbarczyk

Ewa Szafranowicz

Szczepan Szczepański

Małgorzata Bielecka

Edyta Orzechowska

Elżbieta Ogrodnik

Agnieszka Grad

Anna Warchoł

Anna Śwital-Molga

Artur Janas

Tomasz Barański

Sylwia Janas

Małgorzata Bielecka

Paweł Podsiadło

Małgorzata Jałowska