Dogoterapia

Dogoterapia to metoda wspomagająca proces rehabilitacji i terapii osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie z udziałem odpowiednio wyszkolonych psów. Podczas zajęć wykonuje się wiele rodzajów ćwiczeń i zabaw, które mają służyć  wszechstronnemu rozwojowi podopiecznego. Dogoterapia oddziałuje na sferę emocjonalną dziecka , eliminuje objawy agresji i autoagresji, rozwija empatię i prawidłową samoocenę. Zajęcia z udziałem psa wpływają również na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzają zmysły wzroku, słuchu, dotyku i węchu. W naszej szkole dogoterapia jest jedną z form wspomagania rewalidacyjnego, ale również w uzasadnionych przypadkach wykorzystywana jest w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej jako forma modyfikowania zachowania.