Dyrektor szkoły

Dorota Jastrzębska-Witkowska

Przyjmuje w sprawie skarg i wniosków: w czwartki w godz. 10.00
– 14.00 po wcześniejszym
ustaleniu terminu w sekretariacie

Wicedyrektor

Anna Kowalczyk

Przyjmuje w sprawie skarg i wniosków: w poniedziałki w godz. 9.00
– 13.00 po wcześniejszym
ustaleniu terminu w sekretariacie

Sekretariat szkoły

Poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30

Świetlica szkolna 

Poniedziałek – czwartek – 7.00 – 17.00

Piątek – 7.00 – 16.45

Biblioteka

Poniedziałek 7.50 – 14.10

Wtorek 7.50 – 14.20

Środa – dzień pracy wewnętrznej 7.50 – 14.10

Czwartek 7.50 – 14.20

Piątek 7.50 -12.10

PSYCHOLOG mgr Zegarek Lucyna

Poniedziałek 8:00-13:30

Wtorek 10:00 -14:30

Środa 8:00-11:30

Czwartek 11:00-12:00, 13.30-16.30

Piątek 11:20-16:20

KONSULTACJE I PORADY DLA RODZICÓW

(po wcześniejszym umówieniu terminu):

 PONIEDZIAŁEK 9:00- 11:00

CZWARTEK 14:00-16:00

Piątek 15.20 – 16.20 GODZINA DOSTĘPNOŚCI DLARODZICA I UCZNIA

PEDAGOG mgr Włodek Marzanna

Poniedziałek 12:00-16:30

Wtorek 8:30 -12:30

Środa 12:00-16:30

Czwartek 8:00-12:30

Piątek 8:00-13:30

KONSULTACJE I PORADY DLA RODZICÓW

(po wcześniejszym umówieniu terminu):

ŚRODA 14:30- 16:30

CZWARTEK 8:00-10:00

Piątek 12.30 – 13.30 GODZINA DOSTĘPNOŚCI DLA RODZICA I UCZNIA