Hipoterapia

Jest jedną z form rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a swoją specyfikę zawdzięcza oryginalnemu terapeucie – koniowi. Daje poprawę zdrowia w sferze fizycznej i psychicznej. W sferze fizycznej daje wrażenie chodu ludzkiego, normalizuje napięcie mięśniowe, przywraca zaburzoną symetrię mięśni tułowia- mięśnie napięte i przykurczone ulegają rozluźnieniu a słabsze i wiotkie wzmocnieniu, koryguje postawę ciała. Ponadto stymuluje zmysły wzroku, słuchu, dotyku, węchu, czucia głębokiego oraz równowagi, usprawnia prace organów wewnętrznych, poprawia koordynacje wzrokowo-ruchową, zwiększa zgrabność ruchową, rozwija świadomość ciała i jego granic, rozwija mowę, uwagę i pamięć oraz uczy określać kierunki w przestrzeni. Dziecko wykonując różne zadania i ćwiczenia pokonuje własne trudności i jednocześnie podnosić swoją samoocenę.

Zajęcia hipoterapii odbywają się na terenie Klubu Jeździeckiego „CWAŁ” w Radomiu.