Historia Szkoły Specjalnej w Radomiu sięga 1934 roku. Utworzono wtedy klasę specjalną przy Szkole Publicznej Nr 15. Rok później działały już dwie klasy – dla dzieci polskich i żydowskich. Uczyło się w nich 54 dzieci.

W roku 1951 w Szkole Specjalnej w Radomiu gościła dr Maria Grzegorzewska, twórczyni polskiej pedagogiki specjalnej.
Szkoła borykała się przez 60 lat z trudnościami lokalowymi. W lutym 1994 roku Kuratorium Oświaty przekazało dzieciom nowy budynek szkolny. Oddany do użytku pawilon planowano jako pierwszy etap budowy Ośrodka Edukacyjno-Rehabilitacyjnego dla Dzieci o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych.

W związku z reformą edukacji, od 1 września 1999 roku szkoła została przekształcona w Zespół Szkół Specjalnych.

Obecnie funkcjonuje jako Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 Specjalna.

Szkoła przyjmuje dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz ze sprzężonymi dysfunkcjami. W szkole pracuje 67 nauczycieli. Stanowią jeden z najlepiej wykwalifikowanych zespołów w zakresie pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Zespoły przedmiotowe opracowują programy nauczania odpowiadające specyficznym potrzebom uczniów naszej szkoły. Prowadzone są lekcje otwarte (w których biorą udział także rodzice) oraz hospitacje diagnozujące.
W budynku szkoły znajdują się:

– 22 sale lekcyjne

– sala gospodarstwa domowego

– pracownia multimedialna

– pracownie komputerowe

– gabinet terapii integracji sensorycznej

– gabinety rewalidacji

– gabinet psychologa i pedagoga

– gabinet logopedy

– świetlica

– biblioteka