Hortiterapia

Hortiterapia, inaczej ogrodoterapia, polega na podejmowaniu aktywności terapeutycznej wykorzystującej materiał roślinny w różnych formach. Terapia działa przez kontakt z roślinami na wszystkie zmysły: węchu, smaku, wzroku, dotyku i słuchu. Hortiterapia czynna koncentruje się na aktywnej pracy z roślinami, natomiast bierna na kontemplowaniu otaczającej przyrody.

Ogrodoterapia to przyjemność w pracy z roślinami, odprężenie psychiczne i wartości edukacyjne (m.in. wzbogacenie zasobu słownictwa, rozwój umiejętności manualnych, współpraca).

Hortiterapia stwarza możliwość zaangażowania w działania ekologiczne. Zajęcia mogą być prowadzone zarówno w ogrodzie, jak i w salach hortiterapeutycznych.