Konkurs plastyczny ,, Anioł na …’’

Biblioteka szkolna wspierając umiejętności i zainteresowania naszych uczniów ogłosiła i koordynowała w grudniu 2022 VIII edycję konkursu plastycznego “Anioł na …” dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością z Mazowsza, zorganizowanego przez Fundację BO WARTO. W wyniku działań szkolnego jury w składzie: Dorota Jeżewska – nauczyciel plastyki i Edyta Ziomka – bibliotekarz, wytypowano i wysłano 5 prac konkursowych.  

Wśród laureatów z całego województwa znaleźli się dwaj uczniowie naszej szkoły – Mateusz Odzimek i Wojciech Molendowski. Szóstoklasiści przygotowali swoje anioły  z pomocą pań: Doroty Jeżewskiej i Jolanty Rydz.

Prace “Anioł dla Szczęściarzy” i ,,Anioł dla Siłaczy” przyniosły obu artystom szczęście i nagrody. 

Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu z rozdaniem nagród odbędzie się 31 stycznia w Warszawie. 

Anioł dla Szczęściarzy – praca Mateusz Odzimka

Anioł dla Siłaczy – praca Wojciecha Molendowskiego