Korekta wad postawy

Zajęcia odbywają się w małych grupach, uczniowie przyjmowani są na  podstawie skierowania od lekarza i zaszeregowani do poszczególnych grup w zależności od wykrytej wady postawy ciała. Podstawowym zadaniem korekty wad postawy jest kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała, wzmacnianie poszczególnych partii mięśni, zwiększenie aktywności ruchowej uczniów oraz poprawę ich sprawności i wydolności fizycznej. Na zajęciach stosowane są różnorodne ćwiczenia: ogólnorozwojowe, oddechowe, rozluźniające, wzmacniające, elongacyjne i relaksacyjne.