Korekta wad wymowy

Obejmuje specjalistyczną diagnozę (w tym: profesjonalne badanie słuchu fonemowego narzędziem komputerowym, określenie typu połykania, badanie funkcji oddychania, badanie sprawności narządów artykulacyjnych, orientacyjne badanie słuchu i pamięci słuchowej, określenie poziomu semantycznego języka – rozumienia mowy, badanie mowy pod względem poprawności morfologicznej , syntaktycznej i artykulacyjnej, ocenę płynności mówienia) oraz następujące rodzaje terapii: oligofazji, zaburzeń komunikacji społecznej towarzyszących autyzmowi, niedokształceń mowy pochodzenia korowego – alalii, dyzartrii – zaburzeń mowy towarzyszących mózgowemu porażeniu dziecięcemu, terapię jąkania, kształtowanie systemu językowego u dzieci z zaburzeniami słuchu. Metody wykorzystywane podczas korekty mowy: alternatywne i wspomagające metody komunikacji – Makaton, PCS, metoda Castillo- Moralesa, trening słuchowy, Metoda Krakowska, Metoda Manualnego Torowania Głosek.