Laboratoria Przyszłości w klasach młodszych

Z pomocami zakupionymi w ramach Laboratorium Przyszłosci pilnie się uczymy oraz zgodnie i kreatywnie się bawimy – uczniowie klasy 1 b.