Szkoła oferuje uczniom następujące koła zainteresowań – zajęcia pozalekcyjne:

Zajęcia komputerowe

Zajęcia turystyczne SKKT – PTTK

Klub Przyjaciół Książki

Szkolne Koło Opieki nad Zwierzętami

Szkolny Klub Rowerowy ORKANIK

Koło Kajakowe

Zajęcia taneczno – rekreacyjne

Koło religijne

Zajęcia Prospołeczne „Poszukiwacze”

Koło Artystyczne „Tęczowy zakątek”

Zajęcia artystyczne

Gry Stolikowe

Koło teatralno – muzyczne

SKS

Gimnastyka korekcyjna 

 

Pomoc Psychologiczno – Pedagogiczna

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze  w klasach I-III

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. polskiego, matematyki i języka angielskiego w wybranych klasach

oraz

Konsultacje dla uczniów klas ósmych, dotyczące wyboru kierunku kształcenia, po ukończeniu szkoły podstawowej realizowane we współpracy z PPP nr 1.

Zajęcia rozwijające umiejętności  prospołeczne u dzieci z autyzmem

Zajęcia rozwijające umiejętności komunikacyjne PECS

Zajęcia Prospołeczne „Krok ku samodzielności”

a także

Grupowe i indywidualne działania o charakterze terapeutycznym z pedagogiem i psychologiem