Misterium wielkanocne

Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym świętem chrześcijańskim upamiętniającym śmierć krzyżową i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Misterium wielkanocne to przybliżenie wydarzeń związanych z Męką, Śmiercią i Zmartwychwstaniem Jezusa. Celem naszego przedstawienia pt.: „Stacje miłości” było ukazanie miłości jaką obdarza nas Bóg, oddając swojego syna na śmierć za nas. W osobie Jezusa, człowiek kocha Boga i jest przez Niego kochany. Kochać Jezusa to znaczy zachowywać w całości Jego słowa i kroczyć za Nim, wyrzekając się przy tym wszystkiego co sprzeciwia się Jego nauce. Misterium wielkanocne przygotowane zostało przez naszych uczniów i nauczycieli Edytę Orzechowską, Beatę Zawadzką i Iwonę Ciurę.