VIII Przegląd Kolęd i Pastorałek Osób Niepełnosprawnych „Muzyczne Anioły”

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 12 Specjalna w Radomiu, we współpracy z Zespołem Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu, serdecznie zaprasza na VIII Przegląd Kolęd i Pastorałek Osób Niepełnosprawnych „Muzyczne Anioły”, który odbędzie się 9.01.2024 r. w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu, ul. 25 czerwca 70.

Impreza została objęta honorowym patronatem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Marka Solarczyka oraz Prezydenta Miasta Radomia Pana Radosława Witkowskiego. Patronat medialny objęło Radio Plus Radom.

Głównym celem inicjatywy jest promowanie i nagradzanie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych obdarzonych nieprzeciętnymi zdolnościami twórczymi. Ponadto integracja środowisk osób niepełnosprawnych, umuzykalnianie osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, podtrzymywanie polskiej tradycji kolędowania, upowszechnianie terapii przez sztukę, wymiana doświadczeń między terapeutami, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych, rozwijanie ich zainteresowań, jak również stwarzanie możliwości prezentacji umiejętności wokalnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Spotkanie kolędowe adresowane jest do organizacji i instytucji zrzeszających osoby niepełnosprawne (szkoły specjalne oraz z oddziałami integracyjnymi, stowarzyszenia, fundacje, warsztaty terapii zajęciowej, Domy Pomocy Społecznej).

Wypełnione karty zgłoszeniowe prosimy przesłać do dnia 20 listopada 2023r. na adres. wioletta.brodowska@wp.pl lub szkola@zs1.radom.pl

Do pobrania:

Karta zgłoszenia

Regulamin