Nasi kandydaci do Rady Samorządu Uczniowskiego

Nasi kandydaci do Rady Samorządu Uczniowskiego. Wybory do SU odbędą się 28 września 2023 roku. ZAPRASZAMY !