Październik Międzynarodowym Miesiącem AAC

Październik jest Międzynarodowym Miesiącem AAC, czyli alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się.  

Termin komunikacja alternatywna i wspomagająca często zastępowany jest skrótem AAC, który pochodzi od angielskiego odpowiednika tego pojęcia: Augmentative and Alternative Communication.

Użytkownikami AAC są osoby, które z różnych względów mają trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy.

Niektórzy z naszych uczniów posiłkują się w komunikacji znakami graficznymi, znakami manualnymi czy znakami przestrzenno-dotykowymi. Te ostatnie służą nam najczęściej do zapowiadania czynności, która za chwilę ma nastąpić.