Prace plastyczne o tematyce zimowej.

Zimowe prace wykonane na świetlicy.