Rada Samorządu Uczniowskiego

W wyniku głosowania, w dniu 28.09.2023 roku wybraliśmy Radę Samorządu Uczniowskiego.