Rehabilitacja ruchowa

Indywidualne zajęcia rehabilitacji ruchowej przeznaczone są dla uczniów z rozległą dysfunkcją narządu ruchu. Głównym celem rehabilitacji jest przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej i komfortu życia  poprzez wykorzystanie różnych metody terapeutycznych, diagnozując i dopasowując możliwe terapie do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Podczas terapii dodatkowo stosowany jest masaż leczniczy. Rodzaj masażu dopasowany jest do potrzeb każdego ucznia. Techniki wykonywane na mięśniach i stawach pozwalają głęboko i efektywnie rozluźnić zbyt napięte mięśnie, a tym samym wzmocnić oddziaływania rehabilitacyjne.

Włączenie ucznia do zajęć następuje na podstawie zaświadczenia lekarskiego wskazującego na konieczność oddziaływań fizjoterapeutycznych, zawierającego wskazania do realizacji terapii.