Tablica Talentów

Od niedawna w naszej szkole istnieje Tablica Talentów, funkcjonująca w ramach innowacji pedagogicznej Mam Talent. Jest to specjalne miejsce, w którym mogą zaprezentować się nasi uczniowie, którzy posiadają ciekawe pasje, zainteresowania, hobby. Jak się okazało, w naszej szkole nie brakuje kandydatów do zaprezentowania się na tablicy talenciaków. Uczniowie, wspólnie z nauczycielem – opiekunem tablicy/innowacji oraz swoimi wychowawcami i innymi osobami wspierającymi, tworzą swoją tablicę – począwszy od ujawnienia swojej pasji, poprzez realizację różnych działań zmierzających do zaprojektowania i wykonania tablicy.  Ponadto, chętni uczniowie mają możliwość realizowania różnych działań związanych z ich zainteresowaniami w naszej szkole, np.: prowadzenie warsztatów dla kolegów i koleżanek, którzy mają podobne zainteresowania, organizowanie pogadanek, spotkań tematycznych itd. Oprócz zaprezentowania się na tablicy, uczniowie wpisują się także do Wielkiej Księgi Szkolnych Talentów. Do tej pory na naszej tablicy pojawili się: uczennica Ola Gront oraz Jakub Chołuj.  Kolejni uczniowie cierpliwie  oczekują w kolejce:-)