Terapia integracji sensorycznej

Przeznaczona jest dla dzieci, których zmysły dotyku, słuchu, wzroku, węchu, smaku i równowagi nieprawidłowo odbierają wrażenia płynące z ciała i ze środowiska. Dotyczy również tych dzieci, które mają problemy z koncentracją uwagi, zachowaniem i uczeniem się. Ma formę „naukowej zabawy”, podczas której dziecko huśtając się na różnorodnych huśtawkach, skacząc na trampolinie, tocząc się w beczce lub pływając w suchym basenie z piłeczkami bawi się i równocześnie uczy. Podczas terapii dziecko poprawia integrację sensoryczną, wzmacnia procesy nerwowe, a nowe umiejętności pojawiają się w sposób naturalny jako konsekwencja poprawy funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.