Tydzień zdrowia w klasach młodszych

W plastyczny sposób podsumowaliśmy Tydzień Zdrowia zarówno w świetlicy szkolnej jak i w klasach 0 – III. Dzieci ze świetlicy ćwiczyły sprawność manualną wypełniając rysunki konturowe różnorodnymi technikami. Z kolei dzieci młodsze przygotowały plakat oraz doskonaliły umiejętności różnicowania owoców i warzyw.