Wręczenie dyplomów i apel wychowawczy

W trosce o bezpieczeństwo uczniów odbył się apel wychowawczy ,,Bezpieczne ferie zimowe”. Jego treścią było promowanie bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych oraz profilaktyka zachowań ryzykownych.

Jak w każdym miesiącu zadbaliśmy o popularyzowanie właściwych zachowań, nagradzając uczniów za aktywne uczestnictwo w życiu szkoły i wzorowe zachowanie.

Podczas apelu nastąpiło również wręczenie dyplomów. Nasi laureaci konkursu plastycznego ,,Anioł na ….” dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie z Mazowsza otrzymali nagrody i dyplomy uznania. Swoje sukcesy zaprezentowali na forum całej społeczności szkolnej podczas apelu wychowawczego. Dyplomami wyróżnieni zostali też nauczyciele, którzy pomagali i wspierali uczniów przy wykonaniu prac konkursowych.