Wspomaganie rozwoju uczniów w naszej placówce odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, stanowi kompleksową terapię z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego ucznia i prowadzone jest z wykorzystaniem nowoczesnych metod stosowanych w pedagogice specjalnej. Obejmuje wsparcie rewalidacyjne oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczną, które prowadzone są na wszystkich poziomach edukacyjnych. Wspomaganiem naszych uczniów zajmuje się zespół diagnostyczno-rewalidacyjny, w skład którego wchodzą: psycholog, pedagog, specjaliści korekty wad wymowy, terapeuci Integracji Sensorycznej, specjaliści dogoterapii i hipoterapii oraz nauczyciele rewalidacji. Działania naszej wysoko wykwalifikowanej kadry skupiają się wokół triady: POZNANIE – WSPOMAGANIE- SKUTECZNOŚĆ, co oznacza, że uczeń poddany jest wielospecjalistycznej, regularnie weryfikowanej diagnozie, na podstawie której następuje dobór skutecznych form wspomagania jego rozwoju psychoruchowego, intelektualnego i emocjonalnego. Kierunek wspomagania uczniów wyznacza także aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej.

WSPOMAGANIE REWALIDACYJNE

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA