W ramach wspomagania rewalidacyjnego szkoła oferuje:

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

KOREKTĘ WAD WYMOWY

TERAPIĘ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

DOGOTERAPIĘ

HIPOTERAPIĘ

BIOFEEDBACK

REHABILITACJĘ RUCHOWĄ

KOREKTĘ WAD POSTAWY

ARTETERAPIĘ