Zajęcia rewalidacyjne

W przypadku uczniów, którzy nie wykazują gotowości do wprowadzenia liter i cyfr prowadzony jest w ramach tych zajęć intensywny trening percepcyjno – motoryczny przygotowujący do opanowania podstawowych technik szkolnych, natomiast u pozostałych uczniów kształtowane są i doskonalone umiejętności czytania, pisania oraz liczenia.

Wykorzystujemy następujące metody bądź ich elementy: Program rozwijający percepcję wzrokową Frostig Horne, Metodę Dobrego Startu, Metodę 18 struktur wyrazowych, symultaniczno-sekwencyjną naukę czytania wg prof. Jagody Cieszyńskiej oraz metody Knillów. 

W ramach zajęć rewalidacyjnych dla uczniów ze spektrum autyzmu rozwijane są umiejętności komunikacji społecznej.