Zajęcia rozwijające uzdolnienia

Zajęcia rozwijające uzdolnienia w klasie 1b i 1d wokół tematyki świątecznej.