"Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały cię" - bp Jan Chrapek

RODZICU

Nasza Szkoła jest szkołą otwartą na ucznia

Tworzymy warunki umożliwiające indywidualizację nauczania.
Wspomagamy od najmłodszych lat rozwój psychofizyczny dziecka. Stwarzamy warunki do rozwijania zainteresowań, wzmacniając wiarę we własne siły i umożliwiając osiągnięcie sukcesu.

ZAPRASZAMY

W ciągu całego roku szkolnego możesz obejrzeć: zajęcia lekcyjne, wspomagające zajęcia specjalistyczne, bazę lokalową szkoły. W każdej chwili możesz porozmawiać z dyrekcją szkoły, pedagogiem czy psychologiem i uzyskać wszystkie ważne dla Ciebie informacje.

Jeśli dziecko, które wychowujesz lub uczysz ma problemy:
  • z nauką czytania, pisania, liczenia
  • z zapamiętywaniem
  • z komunikowaniem się
  • z koncentracją uwagi
  • z emocjami

a nie wiesz, jak mu pomóc i jaką wybrać szkołę, przyjdź do nas!

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 12 Specjalna
im. bp. Jana Chrapka

Jak zostać naszym uczniem

Dla rodziców

Historia

Świetlica

Lekcje to nie wszystko

Nasze sukcesy